16 March 2020

Erklæring om brug af kontaktlinser og Coronavirus (COVID-19)

Ifølge vores Credo er vores vigtigste prioriteter de patienter, kunder, ansatte og lokalsamfund, der regner med os. Vi støtter op om vejledningen foreskrevet af offentlige myndigheder for at hjælpe med at forhindre spredning af coronavirus (COVID-19) ved at undgå at røre ansigtet og øjnene. Kontaktlinser er sikre at bruge og potentiel kontaminering kan undgås ved at følge de korrekte anvisninger for kontaktlinser, som foreskrevet af optikere, som inkluderer grundig vask, rengøring og tørring af dine hænder inden du rører ved kontaktlinserne. Detaljeret information om korrekt brug og pleje af kontaktlinser kan findes på ACUVUE® hjemmesiden.

 

Statement on the Use of Contact Lenses and Coronavirus (COVID-19)

Aligned with Our Credo, our top priorities are the patients, customers, employees, and communities who are counting on us. We support the guidance provided by public health officials to help prevent the spread of coronavirus (COVID-19) by avoiding touching the face and eyes. Contact lenses can be worn safely while preventing potential contamination by following proper contact lens care instructions as prescribed by the eye care professionals, which include thoroughly washing, cleaning, and drying your hands prior to handling contact lenses. Detailed information on the proper care and cleaning of contact lenses can be found on the ACUVUE® website.